רגע לפני שיוצאים לדרך, לא שוכחים

הפעלת אחריות

תוקף האחריות הוא לשנה מיום הרכישה. האחריות היא לשלדת האופניים, למנוע, למערכת החשמל ולסוללה וחלה אך ורק על פגם ביצור. חובת הוכחת האחריות חלה על הלקוח והיא מותנית בהצגת חשבונית הרכישה, זאת ניתן לעשות בכל אחד מסניפי רשת "צארומי בע"מ".
טל': 073-2905758.
האחריות אינה כוללת צמיגים, פנימיות, חישורים, מושב, שרשרת, רפידות בלם ואינה מכסה מקרים של שימוש החורג מהוראות היצרן, שימוש רשלני, חבלות ובלאי. החברה אינה אחרית לכל נזק שיגרם לאופנים או לאחד מחלקיו בשל שימוש לא נכון או נזק שנגרם מנפילה או מתאונה או כל גורם חיצוני אחר.
תיקון במסגרת האחריות יעשה בבית היבואן ועל הלקוח חלה האחריות להביא את האופניים לבית היבואן.
אין לבצע כל שינוי במערכת החשמל או לפתוח את הסוללה או קופסת הבקר. כל פעולה שכזאת מבטלת את האחריות כליל לגבי כל הפריטים באופנים.
אין המוכר אחראי לכל הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלולים להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר , מובאת בזאת לידיעת הקונה כי אין אנו אחראיים לחבות כלשהי העלולה לחול על בעל המוצר ו/או המשתמש בו, עקב השימוש במוצר וכי על בעל המוצר לדאוג לביטוח כלפי צד ג ו/או ביטוח אחר כפי שמתחייב מאופיו של המוצר בפרט, אין המוכר נושא באחריות כלשהיא כלפי הרוכש בגין כל נזק אפשרי לרבות נזק גופני ונזק לרכוש.
משך זמן טיפול בכלים במעבדות החברה המתמחות הינו כ-10 ימים, זאת במקרה בו קיימת תקלה בכלי שאינה ניתנת לתיקון ע"י חנות המשווק שממנו נרכש הכלי, או בכל מקרה חריג בו נשלח הכלי ישירות למעבדות החברה. עם זאת, החברה מתחייבת לעשות כל מאמץ על מנת לטפל בכלי בהקדם האפשרי. יש לציין כי הפעלת האחריות באתר החברה יכולה לקצר את משך זמן הטיפול בכלי.